Kasım 2021

Katılanlar:

Erhan Altunel
Mehmet Arda
Cahit Düzel
Rüştü İzmen
Haluk Kaptanoğlu
Zeki Karakimseli
Uluç Ongan
Sertan Özan
Ahmet Özbek
Murat Sağmanlı
Mahmut Tarzi
Ali Vardar

Toplantı Notları

Filiz sahibi Kemal'in ortağı Sertan, lokantaya rağbeti artırma projesi dahilinde, fotoğraf sahiplerinin adları yerine numara konması talimatı verdi.

Uluç, geçen toplantı sayfasında üçü solo toplam 6 fotoğrafının, şöhretini yeterince yansıtmadığını ve kendisine haksızlık yapıldığını ileri sürerek bu hafta fotoğraf(lar)ının yayımlanmasını yasakladı.

Fotoğraflar

1
2
3   3   3
4
5
6
9
10
52
4.5
11

 Filiz toplantıları