Kasım 2021

Katılanlar:

Ömer Altuğ
Erhan Altunel
Mehmet Arda
Bilge Cankorel
Mehmet Ceritoğlu
Cahit Düzel
Selçuk Erden
Ali Erengül
Nesim Esinli
Münip Gümrükçüoğlu (zoom)
Rüştü İzmen
Ara İzmitli (zoom)
Zeki Karakimseli
Uluç Ongan
Sertan Özan
Ahmet Özbek
Bülent Paksoy (telefonla)
Faruk Seyrek
Mahmut Tarzi
Rıfat Tokyay
Mehmet Türkel (zoom)
Ali Vardar
Jeffy Yermen (zoom)

Toplantı Notları

Filiz sahibi Kemal'in az katılım şikayeti üzerine teknesine atladığı gibi Didim'den İstanbul'a gelen Sertan, kalabalık bir grubu bir araya getirebilmek için bazı ek atraksiyonlar planlamıştı. Her seferinde yaptığı ve artık kimsenin inanmadığı "genç bankacı getiriyorum" masalının yanı sıra bazı arkadaşlarımıza ödevler tevdi etmişti.

Ödev 1-Mehmet Arda: Bel ve kalça ölçüleri ne olmalıdır? Mehmet bu konuda ciddi hazırlık yapmış, konuya çeşitli açılardan yaklaşan, kapsamlı bir sunum yaptı.

Mehmet Arda konuşmasını besmeleyle açıyor,
bel ölçüsü anlayışıyla devam ediyor
İzleyiciler ilgiyle izliyorlar
Rıfat'ın bel ölçüsü anlayışı farklı
Rüştü de aynı fikirde
Rıfat fikrini açıklamış olmanın rahatlığında
Konferans, kalça ölçüsü konusuyla devam ediyor
ve Allaha şükrederek sonlanıyor.

 

Ödev 2-Ömer Altuğ: 10 büyükelçinin persona non grata konusunun diplomatik açılımı? Ömer bu konuya o kadar vakıf olmuş idi ki,  tüm iyi hatipler gibi, sözü uzatmadan ana fikri ortaya koydu: "10 büyükelçi ülkeyi terketti mi? Etmedi. Demek ki mesele bitmiştir."

 

Ömer: soru, cevap, sonuç
30 saniyede bitecek konferans, Rüştü'nün "konumuz neydi?" sorusuyla uzuyor.
Söz uzayınca, Ömer özel konulara giriyor.

 

Ödev 3-Bilge Cankorel: Dışişleri'nin önemli unsurlarından protokol görevlisi dünya diplomasisini nasıl etkiler? Bilge bu konudaki derin tecrübesini , çeşitli örneklerle aktardı.

 

Önce konunun çerçevesi çiziliyor.
Rüştü yine bir soru patlatacak ama Bilge fırsat vermiyor.
Bilge, halsiz kalsa de oturduğu yerde devam ediyor.

Fotoğraflar

Rıfat, herkesin aşı belgesini kontrol etmeden maskesini çıkarmıyor.
Sertan günün mana ve ehemmiyetini ş'apıyor
Aliler
Nesim, Ali Vardar
Ahmet Özbek, Nesim
Rüştü, Ahmet Özbek
Rüştü, Ahmet Özbek, Nesim
Faruk, Rüştü
Bilge, Faruk
Selçuk, Bilge
Mahmut, Selçuk
Mehmet Cerit, Mahmut
Mehmet Arda, Mahmut
Cahit, Sertan
Zeki
Uluç, 2 3
Ömer, 2
Mahmut, 2
Mehmet Ceritoğlu, 2
Ahmet
Ali Vardar, 2
Ali Erengül, 2
Rüştü
Bilge, 2
Selçuk, 2
Faruk, 2
sigaracılar
Nesim yine likör getirmiş, ama Ahmet'le Sertan rol çalıyorlar
Mehmet de geri kalır mı? Limoncino da ondan

Zoom görüşmeleri

CZE (chief zoom executive) Mehmet Türkel'in sağladığı imkanlar ile, yemek sırasında zoom görüşmeleri de yapıldı. Bir yanda Mehmet, Jeffy, Ara ve Münip Filiz dışından katılırken, diğer yanda Filiz'deki tek cihaz elden ele dolaşarak toplantıya katılım sağlandı.

Sertan, Mehmet Türkel
Sertan, Erhan, MehmetTürkel, Ara, Jeffy
Sertan, Erhan, MehmetTürkel, Ara, Jeffy
Sertan, MehmetTürkel, Ara, Jeffy, Münip
Sertan, MehmetTürkel, Ara, Jeffy, Münip

Videolar

Nesim yine videosunu sansürledi
Ahmet'in aksesuvarları

 Filiz toplantıları