Mart 2024

Katılanlar:

Ömer Altuğ
Erhan Altunel
Mehmet Arda
Ahmet Çullu
Cengiz Gürol
Mehmet Ali İnce
Rüştü İzmen
Mete Nayman
Sertan Özan
Ahmet Özbek
Bülent Paksoy
Murat Sağmanlı
Üstün Sanver
Ali Vardar
   

Toplantı Notları

Sertan bekleniyor.


 

 

Fotoğraflar
katkıda bulunan(lar):
Bilger (Kemal'in elemanı)
 

Açılış
Bülent
Cengiz
Murat, Üstün'le ve Ahmet'le
Mehmet Ali
Mete
Üstün, Murat'la ve Rüştü'yle
Ömer, Bülent'le ve Ahmet'le
Ali
Sertan, Cengiz'le ve Ali'yle
Ahmet, Murat'la ve çatalıyla
Ahmet II, Ömer'le ve Rüştü'yle
Rüştü, Ahmet'le ve Üstün'le
Mehmet, Bülent'le ve hayalleriyle
Kapanış
 

 

Videolar
katkıda bulunan(lar):

 
 

 

 


Filiz toplantıları