Ekim 2023

Katılanlar:

Cem Akbay
Erhan Altunel
Mehmet Arda
Mehmet Ceritoğlu (telefonla)
Bilge Cankorel
Cahit Düzel
Cem Kozlu
Sertan Özan
Ahmet Özbek
Ahmet Suberk (telefonla)
Rıfat Tokyay (katılamayan)
Ali Vardar
   

Toplantı Notları

Filiz'de işlerin kesat gittiğini öğrenen Sertan, duruma müdahale etmek üzere Didim'den kopup geldi. Daha önce ortağı Kemal'le anlaşmış olmasına rağmen sanki durum orada müzakere ediliyormuş gibi yaparak ve bu işlerden bihaber Bilge'yi de oyununa alet ederek bir kıran kırana pazarlık sahnesi sundu. Kemal fiyatı 2000'den açınca, varılan 700 liralık anlaşma Sertan'ın Filiz'e karşı zaferi olarak sunuldu. 700 liraya bir dilim beyaz peynir ile bir avuç leblebi ve bir bardak musluk suyu dahil. Diğer içecek ve yiyecekler menüdeki fiyatlardan %2 düşülerek 700'e eklenecek. Her fiyat artışında acıyı bir nebze azaltmak isteyen Kemal, yiyecekleri (o seferlik) bir miktar artırır. Bu sefer de adeti bozmadı ve leblebiyi iki avuca çıkararak misafirlerini memnun etti.

Günün iki yıldızı vardı: uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Cem'ler. Bunlardan Akbay olanı, epeyidir karısı dahil kimseyle görüşmediği için arkadaşlarından rica etti, onlar da masanın öbür tarafına biriktiler. Bu oturum düzeninden yararlanan Cem, arkadaşlarına bazı dersler verdi: olgun kadınlara nasıl davranmalı, genç kadınlara nasıl davranmamalı, gibi.

Cem'lerden Kozlu olanı, bir yandan arkadaşlarıyla hasret gideriyor, diğer yandan Nasdaq'taki hisselerini düzenliyordu.

Bugünkü toplantıya katılacaklar listesinde Rıfat da vardı. Tam evden çıkacakken dünürleri telefon edip geleceklerini tebliğ etmişler. Her ne kadar gönlünde Tarabya'ya gelmek var idiyse de, kayınların kızıp kızlarını alıp götürmelerinden çekinen Rıfat, önümüzdeki kış aylarını düşünerek evde kalmayı yeğledi.

Fotoğraflar
 

Toplantıya telefonla katılanlar:
Amerika'dan Ahmet Suberk
Abanoz'dan Mehmet Ceritoğlu
Ali
Bilge
Mehmet
Cahit
2 futbol fanatiği
 

Videolar

 

 

 Filiz toplantıları