Eylül 2023

Katılanlar:

Mehmet Arda
Nesim Esinli
Rüştü İzmen
Haluk Kaptanoğlu
Zeki Karakimseli
   

Toplantı Notları

 

 

Fotoğraflar
Katkıda bulunan(lar): Rüştü/Zeki

içerisi
dışarısı

Videolar

 

 

 Filiz toplantıları