1 Ağustos 2023

Katılanlar:

Mehmet Arda
Ahmet Çullu
Nesim Esinli
Rüştü İzmen
Zeki Karakimseli
   

Toplantı Notları

 

 

Fotoğraflar
Katkıda bulunan(lar): Rüştü/Zeki

Mehmet, Zeki, Ahmet, Rüştü, Nesim
 

Videolar

 

 

 Filiz toplantıları