Nisan 2022

Katılanlar:

Erhan Altunel
Ömer Beşkardeş
Cahit Düzel
Ali Erengül
Nesim Esinli
Cengiz Gürol
Rüştü İzmen
Ara İzmitli
Zeki Karakimseli
Mustafa Mengü
Üstün Sanver
Ahmet Tarhan (telefonla)

Toplantı Notları

Ukrayna'nın Nazi yöneticilerinin uyuşturucu etkisi altında başlattıkları Rusya işgaliyle alev alan savaşın yol açtığı açlık krizinden hemen sonra toplanan Filiz müdavimleri, temerküz kamplarından kurtarılan mahkumlar misali, saatlerdir mahrum kaldıkları yemeklere, içkilere adeta saldırdılar.

Savaşın bir etkisi de, tüfek kabzalarına talebin artması oldu. Mallarının kalitesinin yüksekliği nedeniyle barış zamanında bile mallarına talebin yüksek olduğu Nesim, savaş sırasında üretimi artırmak üzere fabrikasını büyüttü. Yine de, bazı yabancı müşterileri mal alabilmek için bizzat Nesim'in ayağına geldiler. Bu arada Çek müşterisi Janek Becherovka, gelirken kendi üretimi likörden getirdi. Nesim de bunu arkadaşlarıyla paylaştı.

Krizi kazanca tahvil etmek isteyenler, göbek yarışına giriştiler. Yarışma sırasında göbeklerini şişiren yarışmacıların, fotoğraf çekilirken göbeklerini içeri çekmeleri dikkat çekti.

 

Fotoğraflar

grup, grup
Ahmet toplantıya İzmir'den katıldı.
Cengiz ile Nesim, Büyükada'yı kurtarıyorlar
Rüştü, Ara, Üstün
Cahit, Erhan, Cengiz keşanede

Videolar

grup
Nesim anlatıyor
Mustafa anlatıyor

 

 Filiz toplantıları