Ekim 2021

Katılanlar:

Erhan Altunel
Ömer Beşkardeş
Nesim Esinli
Rüştü İzmen
Zeki Karakimseli

Toplantı Notları

 

Fotoğraflar

Ömer 1 2 3
Nesim
Rüştü
Zeki 1 2
Rüştü & Nesim
Grup 1 2

Videolar

Rüştü
Nesim
Ömer ile Zeki

 Filiz toplantıları