Eylül 2020

Katılanlar:

Ahmet Çullu
Rüştü İzmen
Haluk Kaptanoğlu
Zeki Karakimseli

Toplantı Notları

Fotoğraflar

Haluk, Rüştü, Ahmet, Zeki


Filiz toplantıları