Ağustos 2020

Katılanlar:

Nesim Esinli
Rüştü İzmen
Zeki Karakimseli

Toplantı Notları

Fotoğraflar

Korkusuz üçlü: Nesim, Zeki, RüştüFiliz toplantıları