Ekim 2018

Katılanlar:

Cem Akbay
Ömer Altuğ
Erhan Altunel
Barış Arkayın
Bilge Cankorel
Ahmet Çullu
Selçuk Erden
Nesim Esinli
Rüştü İzmen
Ara İzmitli
Zeki Karakimseli
Mete Nayman
Uluç Ongan
Sertan Özan
Ahmet Özbek
Üstün Sanver
Mahmut Tarzi
Ömer Tunçer
Mehmet Türkel (telefonla)
Ali Vardar

Toplantı Notları

Fotoğraflar

Sertan'ın neye güldüğü belli değil. Ara'nın nereye güldüğü ise belli.
Zeki'nin neye güldüğü belli, Mete'ninki değil.

Rüştü'yle Üstün nihayet yanyana oturdular. 'Seviyeli bir beraberlik'leri vardı.

Kadehler ve aksesuarlar tokuşturuluyor.

Bilge'nin gelişi saygı ve coşkuyla karşılanıyor.

Bilge, karşılamaya bir nutukla cevap veriyor.
Saygı ve coşkuyu paylaşmayanlar da var.
Ömer, Bilge'nin anlattıklarına bir anlam vermeye çalışıyor.
Yoldan geçen kızlara sevimli görünme çabaları.
Bu çabalara Ahmet de bugün yeni aldığı pabuçlarıyla katılıyor.
Sertan anlatıyor, Nesim dinlemeye gayret ediyor.
Ancak, gözkapakları düşmekte.
Sertan'ın öbür tarafında oturan Ara'nın hali.


Filiz toplantıları