Aralık 2017

Katılanlar:

Cem Akbay
Erhan Altunel
Mehmet Arda
Nabi Eren
Nesim Esinli
Rüştü İzmen
Ara İzmitli
Zeki Karakimseli
Uluç Ongan
Bülent Paksoy
Murat Sağmanlı
Üstün Sanver
Faruk Seyrek
Mahmut Tarzi
Ömer Tunçer
Ali Vardar

Fotoğraflar

Zeki, Nabi, Faruk, Cem

Rüştü, Murat

Ali, Nesim, Üstün, Mahmut, Bülent

Ara, Ömer

Uluç

Rüştü, Murat, Ali, Mehmet

Ali, Mehmet (ve orta parmaklar)

Ali, Mehmet (parmaklar indi, hãlã gülüyorlar)

Cem, Nesim'in ikramı içkiyi kesiyor

 Filiz toplantıları