Eylül 2017

Katılanlar:

Cem Akbay
Erhan Altunel
Mehmet Arda
Bilge Cankorel
Mehmet Ceritoğlu
Selçuk Erden
Ali Erengül
Rüştü İzmen
Ara İzmitli
Haluk Kaptanoğlu
Zeki Karakimseli
Mete Nayman
Sertan Özan
Ahmet Özbek
Üstün Sanver
Mahmut Tarzi
Ömer Tunçer
Ali Vardar

Toplantı Notları

Filiz toplantılarında her ne kadar çok şey konuşulur ise de, üç konu öne çıkar: spor ( = futbol), şeyler ve Ömer Tunçer'in konuşmaması. Bu sonuncusu o kadar dikkat çekicidir ki, her toplantıda en az bir kişi, Ömer'i konuşturmayı kendine hedef edinir; bu hedef doğrultusunda çeşitli tuzak sorular yöneltilir, mesela "Doktor, biz deli miyiz?" gibi mesleki hassasiyetlerini gıdıklayıcı "vurucu" sorular sorulur. Ömer de, sevimli gülümsemesini takınır, ve karşısındaki ondan gülümseme ötesinde  bir tepki alamayacağını anlayana kadar bu halini sürdürür.  Eğer soru çok saçma ise, güldüğü de olur. Toplantının yoldızı olmaya odaklanmış soru sahibi çok ısrar ederse, bu umutlar bir "bilmiyorum" ile suya düşer. Bütün o gayretlerden geriye, "hiç olmazsa sesini duyurabildim" tesellisi kalır.

Bu seferki Filiz toplantısının heyecan verici olayı, Ömer'in uzun uzun Bilge ile muhabbeti oldu. Bu mucizevi hadisenin açıklamasını Bilge yaptı: Ömer'in konuşması için kaliteli bir muhatap gerekiyormuş. Selçuk da "kaliteli birliktelik" nitelemesiyle, bu izaha meşruiyet kazandırdı. Bu mutlu olayı (üç kişi hariç) herkes havai fişekler ve tabanca patlatmalarıyla kutladı. Sözü geçen üç kişi ise:

idi. O gün Cem pek bir sessizdi. Bir yanında Ahmet, diğer yanında Zeki oturuyordu. O günün tema'sı "yanımdaki kaliteliyse konuşurum" olduğundan, Zeki, Cem'in konuşmamasına yol açan kalitesizlik Ahmet'ten mi yoksa kendinden mi kaynaklanıyor, merak ediyordu.

Grup resimleri

Cem, Zeki, Mete, Ali E, Mehmet A

Selçuk, Ömer, Bilge, Mahmut, Haluk, Mehmet C

Ali, Ara, Ahmet, Rüştü, Cem, Zeki

Zeki, Mete, Ali E, Mehmet A, Selçuk, Mahmut

Zeki, Mete, Selçuk, Ali E, Rüştü

Aksesuar

Kolyeler

Düet

1, 2, 3, 4

Profil

1, 2, 3

 


Filiz toplantıları