Aralık 2016

Katılanlar:


Erhan Altunel
Mehmet Arda
Barış Arkayın
Selçuk Erden
Nesim Esinli
Münip Gümrükçüoğlu
Rüştü İzmen
Haluk Kaptanoğlu
Zeki Karakimseli
Mete Nayman
Zafer Olgaç
Uluç Ongan
Sertan Özan
Ahmet Özbek
Murat Sağmanlı
Üstün Sanver
Mahmut Tarzi
Ali Vardar
 

Fotoğraflar

Nesim, Mahmut
Zafer, Nesim (önce itiraz, sonra meşhur olacaksınız teminatıyla memnuniyet)
Mahmut, Barış
Barış, Zeki
Ali, Haluk
Mete, Uluç
Ali, (kutsal) Sertan, Murat
Sertan bana küçük gelir dediği şeyi (balon?) gösteriyor, Murat
Murat, Münip, Mehmet
Ahmet "size de koklatacağım" diye Sertan, Murat ve Münip'i sevindiriyor. Mehmet pek inanmıyor
Üstün, Rüştü, Zafer, Nesim, Mahmut, Zeki, Ali, Haluk, Uluç, Sertan, Murat
Ahmet, Sertan cicilerini sergiliyorlar
Rüştü'nün telefonla tanışması, ses geliyor diye seviniyor, Zafer de memnun
Uluç, Erhan
Mahmut, Barış, Zeki
Selçuk tebdil-i kıyafetli resim çekiyor

Filiz toplantıları