Kasım 2016

Katılanlar:

Cem Akbay
Erhan Altunel
Mehmet Arda
Ender Arsan
Bilge Cankorel
Cahit Düzel
Nabi Eren
Nesim Esinli
Rüştü İzmen
Zafer Olgaç
Uluç Ongan
Sertan Özan
Murat Sağmanlı
Üstün Sanver
Ali Vardar
Yusuf Yermen (Jeffy)

Fotoğraflar

Uluç, Jeffy, Sertan, Ender
Murat, Rüştü, Bilge
Cahit, Nesim, Ali, Üstün
Üstün, Nabi, Zafer
Jeffy, Sertan
Erhan, Murat
Üstün, Mehmet, Cem, Zafer
Rüştü, Bilge, Cahit, Nesim
Nabi, Murat, Rüştü, Bilge, Uluç, Jeffy

Portreler

Rüştü & Bilge  
Zafer  

Filiz toplantıları