NICHOLAS (NİKO) ZUMBULYADIS

Commencement’tan sonraki hayatım...

Robert Kolej mühendislik bölümünde bir sene okuduktan sonra, 1966 yılında, Almanya’nın Darmstadt şehrinde, Technische Hochscule Darmstadt’ta kimya tahsiline başladım. 1971 yılında, nuclear magnetic resonance (NMR) üzerinde yazdığım bir tez ile (Diplomarbeit) Fizikokimya bölümünden Kimya Diploması aldım. Ahmet Erenli benimle aynı devrede Darmstadt’ta öğrenci idi. Ibrahim Dibağ İngiltere’de okuyordu, onunla da hem Almanya’da hem İngiltere’de birkaç kere buluştum.

Diplomadan sonra, doktoram için Amerika’ya geldim, NewYork’ta Columbia University'de 1974'te doktora tezimi yazdım, tezin konusu gine NMR alanında idi. Zaten ilim adamı olarak bütün kariyerimi bu konuya vakfettim. 1973 yılında Columbia University’de Klasik Latin ve Yunan edebiyatında doktora yapmakta olan, Alice Nielsen adlı Brooklyn’den bir kızla evlendim. Halen beraberiz, iki çocuğumuz var.

University of Illinois’da birbuçuk senelik bir postdoctoral fellowship’ten sonra, Mart 1976'da Rochester kentinde (New York eyaletinin kuzeyinde) Eastman Kodak Araştırma Laboratuarlarında  çalışmaya başladım. 1981'de oğlumuz Alexander, 1989'da kızımız Helen doğdu. Alexander, Minneapolis’te avukatlık yapıyor, beraber yaşadığı kızla (Nicole Ritten) nihayet geçen Ekim ayında evlendi. Helen ise Boston’da PWC firmasında iktisatçı/muhasebeci.

2005 yılında Kodak’tan emekli oldum. O sıralarda 18ci asır Alman porseleni toplamaya başlamıştım. Ama bir kere kimyager olan artık ebediyen kimyager kalır, seramik san’atını kimya tarihi açısından incelemeye başladım ve bu konuda epeyi neşriyatım oldu. Mart ayında Denver’de  (Colorado eyaleti) American Chemical Society’nin tertiplediği sempozyumda bir konuşma vermeye davetliyim, şu anda onu hazırlamakla meşgulüm.

Yukardaki foto 2013 yılında seramik tarihi üzerine neşrettiğim bazı araştırmalar için American Chemical Society Kimya Tarihi Bölümü'nden kazandiğim ödül ile birlikte çekilmiştir.


Öğrenciler