ÖMER TUNÇER

1946 yılında iki kız kardeşten sonra Üsküdar’da dünyaya gelmişim. Babam doktor  annem ilkokul öğretmeniydi. 1957 yılında Cağaloğlu’nda Büyük Reşit Paşa ilkokulunu bitirdikten sonra RA orta hazırlık sınıfına yatılı olarak kaydım yapıldı ve 9 yıl süren kolej yaşamı başladı.

İlk yıllarda ders dışı faaliyeti olarak atletizm aktivitelerine ve Hayri Erenli’nin teşviki ile bir süre RC korosu çalışmalarına katılmıştım. Daha sonra, bizim sınıfın son orta sınıfı olması nedeniyle sene kaybetmenin okuldan çıkma anlamına geldiğini düşünerek kütüphaneden çıkmaz hale geldim. Haziran 1962'de mezun olup liseye geçmek beni hayli rahatlatmıştı. O rahatlıkla devam ederken, lise 2. sınıfta orta okuldaki korkum başıma geldi ve sınıfta kaldım. O zamanlar bu sene kaybı beni çok üzmüştü. Fakat şimdi baktığımda, bunun ’65 mezunu arkadaşlarımın yanı sıra ’66 lıları da tanıma fırsatı vermiş olduğunu görüyorum. Ayrıca, 40. 50. yılları da ikişer defa kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum.

Mezuniyetten sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne (Çapa) girdim ve oradan da  1973 yılında mezun oldum. Daha  sonra 18 aylık askerlik görevimi 3 ay Samsun’da eğitim, 15 ay da Ağrı’da piyade alayında alay tabibi olarak yaptım.

 28 Ekim 1975’te İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kürsüsü’nde uzmanlık eğitimi için asistan olarak çalışmaya başladım. 3 Mayıs 1977'de Beyhan’la evlendim.

İç Hastalıkları, Nöroloji ve Psikiyatri içindeki rotasyonlarımı tamamladıktan sonra, çalışmalarımı Psikonevroz-Psikosomatik Seksiyonu’nda  sürdürdüm. Bu arada “Üremik Böbrek Hastalarında Kan Üre Düzeyleri ile Ruhsal Durum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı tezimi hazırlayarak, 31 Mart 1980 tarihinde yapılan sınav sonunda Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) uzmanı oldum. Baş asistan olarak aynı seksiyonda çalışmalarıma devam ettim.

16 Ekim 1984 tarihinde doçentlik sınavı sonunda Psikiyatri Ana Bilim Dalı’nda doçent oldum. 5 Kasım 1984 tarihinde araştırma görevlisi kadrosundaki görev  sürem yenilenmediği için Üniversiteden ayrılmak zorunda kaldım. 5 yıl serbest hekim olarak çalıştım. 13 Kasım 1989 tarihinde  ise İdare Mahkemesi ve Danıştay kararlarıyla Psikiyatri Anabilim Dalı’ndaki öğretim üyeliği görevime tüm özlük haklarımı alarak geri döndüm. 24.10.1995 tarihinde profesörlük kadrosuna atandım. 17.05.2000 tarihinde İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanlığı’na seçildim. Kendi isteğim ile emekli olduğum 01.02. 2006’ya kadar bu görevimi sürdürdüm.

Emeklilikten sonra çalışmaya özel muayenehanemde devam ettim. Bu arada, Aykut Gürlek’in daha önceden davet ettiği fakat zaman uymadığı için katılamadığım  “Filiz” toplantılarına  katılmaya başladım. 2014 Şubat ayında muayenehanemi kapattım. Halen özel bir hastanede konsültant psikiyatrist olarak çalışmayı sürdürmekteyim. 


Okul sonrası
Öğrenciler