GÜRKAN KAZANCI

1972: Tıp Fakültesinden mezuniyet 1974 yılının 29 Ekimine kadar (Kıbrıs olayları nedeniyle) uzayan askerlik hizmeti (Samsun ve Kahraman Maraş)

1975 Aralığına kadar İstanbul Amerikan Hastanesi cerrahi asistanlığı
1975 30 Aralığında aynı hastanede hemşire Mürvet Ergün'le evlilik. Halen biri kız (Florida Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun ve ABD’de çalışıyor) ikisi oğlan (biri ABD’de çalışıyor, diğeri üniversite sınavlarına girdi) üç çocuk sahibiyim.
1975-1979 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD’da üroloji ihtisası
1979-2004 Ekim arası sırasıyla Aydın SSK, Kastamonu SSK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD, Samsun , PTT Hastanesi Üroloji Kliniği, Bostancı İstanbul üroloji uzmanı olarak çalıştım.

Yurt içi ve dışında çeşitli tıbbi makalelerim vardır. Halen İstanbul Üniversitesi bünyesinde çıkan bir derginin redaktörlüğünü ve bir tıp dergisinin çeviri bölümünü yürütmekteyim.

RA 65 Kurken Kazancıyan (1983’den itibaren Gürkan Kazancı. Okul arkadaşlarım bana genç kızlık adımla hitap edebilir)

Halen Yenimahalle Cad. 77 Sarıyer İstanbul adresinde serbest hekimlik ve tıbbi tercümanlık yapmaktayım. 

(2005 yılında yazılmıştır. NE)


Öğrenciler